Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ DAVIAS 20p  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:
  • Bảo trì từ 11h00 đến 11h20 Ngày 28/10/2019Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU VIỆT NAM
XIN THÔNG BÁO!