Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ DAVIAS 30 p  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:  • Bảo trì từ 9h00 đến 9h30 Ngày 27/11/2019
Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

BQT MU VIỆT NAM
XIN THÔNG BÁO!